Κυριακή Ορθοδοξίας.

Μπαίνεις σε ορθόδοξο ναό και βρισκεσαι στην ζεστή αγκαλια του Θεού.Μυρωδιές από λιβάνι,θυμίαμα,μελισσοκέρι,άρτο ζεματιστό και νάμα,άνθη και μύρα.Το ιλαρό φως του καντηλιού,το γλυκό κροτάλισμα του θυμιατού,οι ψαλμωδίες,τα φώτα,η ιεροπρεπεια στις …