Θεία Πρόνοια ή τύχη;

Ας διευκρινίσουμε εξαρχής την έννοια των όρων Θεία Πρόνοια και τύχη, ώστε να κατανοήσουμε με ακρίβεια και το κείμενο που ακολουθεί: Η Θεία Πρόνοια είναι ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Αναφέρεται …