Μήνυμα για το νέο έτος 2023

Λαγκαδάς 20 Δεκεμβρίου 2023,
 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Πλάτωνος.
 
Προς το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης.
 
Αγαπητά μου πνευματικά τέκνα, με την Χάρη του Πανάγαθου, Πανάγιου και Ελεήμονος Τριαδικού Θεού αξιωθήκαμε να φθάσουμε σε ένα ακόμη χρονικό ορόσημο στις ζωές μας, την Πρωτοχρονιά του Νέου Σωτήριου Έτους 2023. Αποχαιρετίσαμε το παρελθόν έτος, το οποίο αναμφιβόλως ήταν δύσκολο, και συνεχίζουμε την πορεία μας μέσα στο χρόνο με την ελπίδα και την προσδοκία το Νέον Έτος 2023 να είναι καλύτερο από το προηγούμενο, ώστε να βελτιωθούν οι όροι και οι συνθήκες της ζωής μας, μολονότι είναι πλέον ορατή στον ορίζοντα όχι μόνον της πατρίδος μας αλλά και όλου του κόσμου η συσσώρευση πολλών σκοτεινών και απειλητικών νεφών: πολέμου, ενεργειακής και επισιτιστικής κρίσης.
 
Κάθε Πρωτοχρονιά οι πιστοί υποδεχόμαστε το Νέον Έτος με αισιοδοξία και ελπίδα, την οποία αντλούμε από τη βεβαιότητα της πίστεως, ότι ο Οικτίρμων, Μακρόθυμος, Πολυέλεος και Τριαδικός Θεός δεν θα εγκαταλείψει την ανθρωπότητα αλλά και τον καθένα μας προσωπικώς, εφ’ όσον βεβαίως εμείς προστρέχουμε διαρκώς με εμπιστοσύνη στο έλεος και τη Θεία Του Πρόνοια, η οποία περιλαμβάνει όλους ανεξαιρέτως.
Η είσοδός μας σε κάθε Νέον Έτος είναι ουσιαστικώς μία διαρκής υπενθύμιση της θνητότητός μας. Η ζωή του ανθρώπου είναι μία διαρκής πορεία, ένα προσωπικό ταξίδι, το οποίο κάποια στιγμή, που θα έλθει σίγουρα για τον καθένα μας, θα ολοκληρωθεί με την άφιξή μας σε έναν τερματικό σταθμό. Όμως αυτός ο τερματικός σταθμός για εμάς τους Χριστιανούς δεν είναι το τέλος. Από αυτόν τον σταθμό όλοι ανεξαιρέτως, άλλος νωρίτερα και άλλος αργότερα, θα ακολουθήσουμε το δικό μας προσωπικό δρομολόγιο για την αιωνιότητα. Σε αυτό το χρονικό ταξίδι της ζωής μας ως οδοιπόροι και ταξιδιώτες καταγράφουμε άλλοτε επιτυχίες και άλλοτε αποτυχίες, ζώντας ευχάριστα και δυσάρεστα γεγονότα και καταστάσεις. Θέτουμε προσωπικούς στόχους και επιδιώξεις αγωνιζόμενοι για την επίτευξή τους. Ωστόσο, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι οι στόχοι μας, όποιοι και αν είναι αυτοί, καθορίζουν τον γενικότερο προσανατολισμό της υπάρξεώς μας και προδιαγράφουν το προσωπικό μας δρομολόγιο, που θέλοντας και μη θα πάρουμε για την αιώνια πατρίδα και κατοικία μας, η οποία θα είναι αυτή ακριβώς που σφυρηλατήσαμε και οικοδομήσαμε με τις προσωπικές μας επιλογές, τα έργα μας, τα λόγια μας, τους λογισμούς και τις επιθυμίες μας. Ας είμαστε βέβαιοι ότι αυτά αποτελούν και τη μοναδική πραγματική περιουσία που θα μας συνοδεύσει πέραν της τελευταίας επίγειας κατοικίας μας. Επομένως, έχει μεγάλη και καθοριστική σημασία το πως διαθέτει καθένας μας το πολύτιμο δώρο του χρόνου της πρόσκαιρης και εφήμερης επίγειας ζωής μας, που μας το έδωσε ο Προαιώνιος Δημιουργός μας μαζί με όλα τα άλλα ιδιαίτερα δώρα και χαρίσματα που χάρισε σε όλους μας ανεξαιρέτως, για την καλή ή κακή χρήση των οποίων θα λογοδοτήσουμε άπαντες κατά τη Μέλλουσα Κρίση και μισθαποδοσία, όπως, άλλωστε, προειδοποιηθήκαμε στην παραβολή των ταλάντων. Γι’ αυτό και ο Απόστολος των Εθνών στην προς Εφεσίους επιστολή του μας προτρέπει να διαχειριζόμαστε συνετά τον χρόνο της ζωής μας: «… Εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, ότι αι ημέραι πονηραί εισί..».
Ερμηνεύοντας αυτή την προτροπή του Αποστόλου ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης εξηγεί ότι «δεν κατηγορεί ο Παύλος εδώ τας ημέρας καθ’ εαυτάς, ως πονηράς και κακάς, αλλά διά τα κακά και τας αμαρτίας οπού γίνονται εις τας ημέρας μας». Πράγματι, το περιβάλλον της ζωής μας σήμερα είναι γεμάτο εφάμαρτες προκλήσεις και πειρασμούς, που μολύνουν την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της ζωής του ο σημερινός άνθρωπος δυστυχώς το διαθέτει για την επιδίωξη μάταιων και εφήμερων στόχων και για την ικανοποίηση ψυχικών και σωματικών παθών, τα οποία καταλήγουν στη διάπραξη του ποικιλόμορφου κακού που κυριαρχεί στην κοινωνία μας με ανησυχητικώς αυξητική τάση. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σημερινού ανθρώπου κατασπαταλιέται σε αργοσχολίες και σε εφήμερες διασκεδάσεις, ενώ το υπόλοιπο συνηθέστερα διατίθεται σε έργα ανομίας και ακολασίας, καθώς η πλειονότητα των ανθρώπων ταυτίζει τη ζωή με την κραιπάλη, την ακολασία την απόκτηση εξουσίας, φήμης, πλούτου και καταναλωτικών αγαθών.
Αλλά και ο άλλος Πρωτοκορυφαίος των Αποστόλων, ο Πέτρος, στην Α’ Καθολική Επιστολή του μας προτρέπει να πορευόμαστε με σύνεση και να βρισκόμαστε σε διαρκή πνευματική επαγρύπνηση: «.. νήψατε, γρηγορήσατε˙ ο αντίδικος υμών διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιπατεί ζητών τίνα καταπίη (Α’ Πετ. 5, 8).
Ο χρόνος της ζωής μας μας δωρήθηκε από τον φιλάνθρωπο Θεό ως τάλαντο προς αξιοποίηση και κάποια στιγμή, που δεν γνωρίζουμε πότε θα έλθει για τον καθένα μας, θα τελειώσει. Ας μη λησμονούμε ότι σε ένα από τα αιτήματα που απευθύνουμε στον Θεό κατά τη Θεία Λειτουργία είναι να μας αξιώσει να διέλθουμε «τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία». Οφείλουμε, ως Χριστιανοί, να συνειδητοποιήσουμε ότι η καινούργια εποχή που εγκαινίασε με την ενανθρώπησή του ο Υιός του Θεού είναι περίοδος προετοιμασίας για να υποδεχθούμε την Ημέρα του Κυρίου. Η τωρινή μας ζωή είναι ο προθάλαμος της αιωνιότητος. Γι’ αυτό ας φροντίσουμε άπαντες η Ημέρα του Κυρίου, δηλαδή ο σωματικός θάνατος, να μη μας βρεί πνευματικώς απροετοίμαστους, καθώς η ημέρα αυτή έρχεται συνήθως ξαφνικά «ως κλέπτης εν νυκτί». Ο χρόνος της ζωής μας κυλά γρήγορα και οι ευκαιρίες που μας δίδονται καθημερινώς είναι μοναδικές και δεν ξαναγυρίζουν. Ας παύσουμε να τις σπαταλούμε.
 
Αγαπητά μου πνευματικά τέκνα, έχοντας κατά νού τα παραπάνω, ας κάνουμε καθένας μας έναν σοβαρό απολογισμό των πεπραγμένων της έως τώρα ζωής μας. Με γνώμονα το άγιο θέλημα του Θεού, ας αναλογιστούμε και ας αναγνωρίσουμε τα προσωπικά μας λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος μας και ας μετανοήσουμε γι’ αυτά. Όσο και αν σφάλαμε στη ζωή μας ο Κύριός μας, ως φιλεύσπλαχνος Πατήρ που είναι, περιμένει υπομονετικώς τη διόρθωση και επιστροφή μας στον πατρικό οίκο, προτρέποντάς μας να Τον ακολουθήσουμε με αυταπάρνηση σε μία σταυροαναστάσιμη πορεία ζωής. Εκείνος για χάρη της σωτηρίας του καθενός μας γεννήθηκε ως άνθρωπος στο ταπεινό Σπήλαιο της Βηθλεέμ και οκτώ μέρες αργότερα εκπληρώνοντας τον Νόμο, που ο ίδιος ως νομοθέτης έδωσε, υπέστη σαρκική περιτομή, γεγονός που εορτάζουμε σήμερα, την πρώτη του Νέου Έτους, μαζί με την Εορτή του ουρανοφάντορος Μεγάλου Βασιλείου. Εμείς για την αγάπη του Χριστού και την προσωπική μας σωτηρία ας φροντίσουμε να αναγεννηθούμε πνευματικά και διά της διαρκούς μετανοίας ας περικόψουμε τα πάθη και τις εφάμαρτες επιθυμίες μας. Ας φροντίσουμε να αξιοποιήσουμε το πολύτιμο δώρο του χρόνου της ζωής μας ζώντας σταυροαναστάσιμα, ώστε να μην αποτελέσει και το Νέον Έτος μια ακόμη χαμένη χρονιά και ευκαιρία. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει: «Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας˙αποθώμεθα τα έργα του σκότους και ενδυσόμεθα τα όπλα του φωτός». Τώρα είναι ο κατάλληλος καιρός να εργασθούμε για τη σωτηρία μας (B’ Κορ. 6, 2).
Εκ βάθους καρδίας εύχομαι σε όλους σας το Νέον Έτος 2023 να είναι ευλογημένον και πλήρες έργων αγαθών. Να είναι για όλους μας έτος πλουσίας πνευματικής καρποφορίας, προς Δόξαν του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αμήν!
 
Χρόνια Πολλά και εν παντί παρά του δι’ ημάς Νηπιάσαντος Κυρίου ευλογημένα!
 
Ευλογημένον και σωτήριον το Νέον Έτος 2023!
 
Διάπυρος προς Θεόν ευχέτης πάντων ημών
 
Ο Μητροπολίτης † ο Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Πλάτων
 
Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *