Η υπόσχεση του Χριστού …

Σήμερον πάσα κτίσις
αγάλλεται και χαίρει,
αγάλλεται και χαίρει,
ότι Χριστός ανέστη
και άδης εσκυλεύθη.

Ω θείας! ω φίλης! ω γλυκυτάτης σου φωνής!
μεθ’ ημών αψευδώς γαρ επηγγείλω έσεσθαι
μέχρι τερμάτων αιώνος, Χριστέ. ην οι πιστοί
άγκυραν ελπίδος κατέχοντες, αγαλλόμεθα.

Σήμερα όλη η κτίση
χαίρεται και αγάλλεται
γιατί ο Χριστός αναστήθηκε
και λάφυρα άρπαξε
από τον άδη τους νεκρούς.

Ω! πόσο θεία! ω! πόσο προσφιλής!
Ω! πόσο γλυκύτατη είναι η φωνή Σου Χριστέ!
γιατί υποσχέθηκες αληθινά ότι μαζί μας
πάντα, μέχρι τα τέλη των αιώνων θα ‘σαι.
αυτή την υπόσχεση κατέχοντας
σαν άγκυρα ελπίδας οι πιστοί,
γεμίζουμε αγαλλίαση.