Βαρομετρική Πίεση – Θερμοκρασία


 
Βαρομετρική Πίεση – Σχετική Υγρασία

 
Σχετική Υγρασία – Θερμοκρασία

 
Βαρομετρική πίεση – Ένταση ανέμου

Ροδόγραμμα
 
Ενταση – Διεύθυνση ανέμου
 
Wind Strength